El primer dia que l'Albert va venir a l'estudi per parlar del disseny del disc li vaig comentar la possibilitat de col·laborar amb la Fundació Topromi de Catalunyacaixa, un taller ocupacional amb persones amb discapacitat intel·lectual, per tal que des d'allà es fes la manufacturació del packaging. Vam coincidir amb l'idea, ja que era una iniciativa que l'Albert feia temps volia dur a terme. I així ha estat! gràcies Albert!

El primer día que Albert vino al estudio para hablar del diseño del disco le comenté la posibilidad de colaborar con la Fundación Topromi de Catalunyacaixa, un taller ocupacional con personas con discapacidad intelectual, para que desde allí se hiciera la manufacturación del packaging. Coincidimos en la idea, ya que era una iniciativa que Albert hacía tiempo quería llevar a cabo. Y así ha sido! gracias Albert!

-------------------------------------

Enquadernació / Encuadernación: Fundació Topromi de Catalunyacaixa
Col·laboració tractament d'imatge / Colaboración tratamiento de imagen: M. Tarrés
foto portada: arxiu / archivo Albert Jordà

-------------------------------------

la produktiva