Fulletó informatiu de la Denominació d'Origen Tarragona.
Es divideixen els apartats en pestanyes per tal de tenir de forma clara un petit índex del contingut que hi apareix.

Folleto informativo de la Denominación de Origen Tarragona.
Se dividen los apartados en pestañas para tener de forma clara un pequeño índice con el contenido que aparece.

Foto portada: M. Tarrés + ö