Col·laboració per a l'ONG Open Institut.
Portada per a un llibre sobre noves tecnologies en l'educació del Ministeri d'Educació de Cambodja.

foto: Fani Llauradó